Privacy en veiligheid

Privacy verklaring

De Plezierbrengers

De Plezierbrengers, gevestigd aan Roggeweg 20 7552 EK Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.deplezierbrengers.nl

Roggeweg 20
7552 EK Hengelo

+31 6 10202970
info@deplezierbrengers.nlSusanne van der Linden is de Functionaris Gegevensbescherming van De Plezierbrengers. Zij is te bereiken via susanne@deplezierbrengers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Plezierbrengers verwerkt de persoonsgegevens van de opdrachtgevers doordat deze gebruik maken van onze diensten en/of omdat deze gegevens zelf aan ons zijn verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam contactpersoon
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

De Plezierbrengers verwerken de persoonsgegevens van de opdrachtgevers voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Contact op te nemen via telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten af te leveren

De Plezierbrengers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van medewerkers/ klanten of relaties van onze opdrachtgevers.

De Plezierbrengers zullen deze  verstrekte gegevens eenmalig gebruiken voor de volgende doelen:

  • Om goederen en diensten af te leveren

Deze gegevens zullen hiervoor eenmalig, per opdracht worden gebruikt. De gegevens van de ontvangers zullen eenmalig worden gebruikt en na voltooiing van de opdracht worden vernietigd.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Plezierbrengers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Plezierbrengers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Plezierbrengers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Plezierbrengers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
De Plezierbrengers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Plezierbrengers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Plezierbrengers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deplezierbrengers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Plezierbrengers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Plezierbrengers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deplezierbrengers.nl